Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Bestsellery
Klamka do drzwi zewnętrznych Niedzica 12-901.01.KK
Klamka do drzwi zewnętrznych Niedzica 12-901.01.KK

260,00 zł

211,38 zł

kpl
Klamka do drzwi wewnętrznych FM030.R
Klamka do drzwi wewnętrznych FM030.R

230,00 zł

186,99 zł

kpl
Klamka do drzwi wewnętrznych  FM315.R
Klamka do drzwi wewnętrznych FM315.R

220,00 zł

178,86 zł

kpl
Kluczynka do drzwi Niedzica 702.01.Y
Kluczynka do drzwi Niedzica 702.01.Y

30,00 zł

24,39 zł

kpl
Klamka okienna  FM046.DK.R
Klamka okienna FM046.DK.R

110,00 zł

89,43 zł

szt.
Klamka do drzwi wewnętrznych z rozetą   FM353.R
Klamka do drzwi wewnętrznych z rozetą FM353.R

170,00 zł

138,21 zł

kpl
Kluczynka do drzwi Niedzica 701.01.Y
Kluczynka do drzwi Niedzica 701.01.Y

30,00 zł

24,39 zł

kpl
Rozeta do zamka górnego Niedzica
Rozeta do zamka górnego Niedzica

58,00 zł

47,15 zł

kpl
Klamka do drzwi wewnętrznych Niedzica 12-801.01
Klamka do drzwi wewnętrznych Niedzica 12-801.01

215,00 zł

174,80 zł

kpl
Klamka do drzwi wewnętrznych FM310.R
Klamka do drzwi wewnętrznych FM310.R

230,00 zł

186,99 zł

kpl
Regulamin

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.klamkistarejdaty.pl

I Postanowienia ogólne

1.Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.klamkistarejdaty.pl jest Mirosław Grzywacz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Grzywacz Lamafer, Zygmunta Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków, NIP: 679-163-15-55, REGON: 492819210, wpisany do CEIDG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
2.Sklep internetowy www.klamkistarejdaty.pl prowadzi sprzedaż detaliczną klamek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
4.Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.klamkistarejdaty.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

II Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm).
2.Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia lub korzystająca z innych usług Sklepu Internetowego ( w tym również Konsument).
3.Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.Sprzedający/Usługodawca – Mirosław Grzywacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Grzywacz Lamafer, Zygmunta Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków, NIP: 679-163-15-55, REGON: 492819210, wpisany do CEIDG.
5.Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub droga mailową.W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.
6.Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 roku-Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w tym drogą telefoniczną).
8.Sklep internetowy/ Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.klamkistarejdaty.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.
9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.klamkistarejdaty.pl
10.Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu Internetowego.
11.Konto –indywidualny panel Użytkownika, służący zawieraniu Umów Sprzedaży, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym www.klamkistarejdaty.pl
12.Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym.
13.Ustawa- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017, poz. 683 z późn. zm.)
14.Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

III Obowiązki Stron

1.Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
2.Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
3.Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

IV Warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego

1.Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
2.Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
e. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

V Rejestracja

1.Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2.W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3.Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: a.imię i nazwisko, b.adres (ulica, numer domu/lokalu, poczta, miejscowość, województwo, kraj), c.e-mail, d.telefon,
4.W przypadku rejestracji konta firmowego oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien podać nazwę firmy oraz numer NIP.
5.Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w Sklepie.
6.W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznego poinformowania o tym Sklepu.

VI Składanie zamówień

1.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego www.klamkistarejdaty.pl.
2.Prezentacja produktów na stronach sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
3.Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
4.Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru. Następnie Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, a także formy wysyłki oraz sposobu płatności. Po kliknięciu na pole „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty ” Klient loguje się do Konta albo podaje dane w formularzu niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia bez Rejestracji. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie Złożenia Zamówienia.
5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta.
6. Rejestracja i założenie konta w sklepie internetowym www.klamkistarejdaty.pl nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia. Klient ma możliwość jednorazowego (bez rejestracji) złożenia zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem sklepu internetowego.
7.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany,numer telefonu i adres e-mail.
8.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
9.Po złożeniu Zamówienia, Sprzedający potwierdzi je za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail . Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przesłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o przyjęciu Zamówienia (potwierdzenie Zamówienia).
10.Od chwili złożenia Zamówienia do chwili jego potwierdzenia Klient ma możliwość anulowania Zamówienia lub jego zmiany. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub droga mailową ze Sprzedającym. W momencie wysłania towaru Klient nie może anulować Zamówienia.
11.Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem potwierdzenia Zamówienia w przypadku wyboru opcji „ za pobraniem” .

VII Koszty i termin wysyłki

1.Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia,podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3.Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronie internetowej. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki za pobraniem. Przy wyborze opcji płatności „ przelew” należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu ( zwykle 1-2 dni robocze).
4.Kupujący jest obciążony kosztami dostawy towaru ( wysyłki ) określonymi przy składaniu zamówienia, według następujących zasad:

a. Przedpłata: paczka do 30 kg 22 zł
b. Pobranie: paczka do 30 kg 29 zł

Powyższe koszty dostawy dotyczą Zamówień realizowanych na terenie Polski. W przypadku Zamówień z dostawą za granicą Sprzedający ustala indywidualnie z Kupującym koszty dostawy.
W przypadku Zamówień o wartości minimalnej 600 zł realizowanych na terenie Polski- dostawa gratis.

VIII Płatności

1.Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego www.klamkistarejdaty.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2.Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
3.Klient ma do wyboru dwie formy płatności : a. płatność za pobraniem ( przy odbiorze towaru), b. przelew na konto bankowe, c. płatności online.
4.Płatność za pobraniem jest możliwa wyłącznie gotówką.
5.Przedpłata na konto bankowe powinna zostać dokonana na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia.
6.Sprzedający określa zasady dokonywania płatności za nabyte w Sklepie Internetowym przez Klienta Towary ( cena oraz koszt dostawy).
7.Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
IX Sposób dostawy

1.Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej " UPS" (UPS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000273136), oraz "DPD" (DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Mineralna 15,02-274 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd dla miasta st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000028368).
2.Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia.
3.Zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
4.Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedającego Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedającemu przewoźnikowi, jeżeli Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

X Uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1.Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego:

LAMAFER Mirosław Grzywacz , ul. Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków

lub mailowo na adres: zwroty@lamafer.pl

2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu ( tutaj ).
3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie , a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia , w którym Sprzedający został poinformowany o skorzystaniu przez Kupującego z prawa odstąpienia.
6.Zwrotu płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta wybrane przy dokonywaniu Zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienci nie ponoszą jakichkolwiek opłat związanych ze zwrotem uiszczonej ceny. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.W przypadku odstąpienia od Umowy Towary należy odesłać na adres Biura Handlowego firmy LAMAFER: ul. Słowackiego 92, 32-400 Myślenice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
8.Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
9.W przypadku, gdy z tytułu sprzedaży została wystawiona faktura VAT zostaje wystawiona faktura korygująca. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej Klientowi, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej Klient może dokonać za pośrednictwem e-mail, faksu, listu lub podpisując pocztowe potwierdzenie doręczenia.

XI Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia

1.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XII Reklamacje

1.Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2.Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
3.Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać pisemnie na adres Sprzedającego lub pocztą e-mail.
4.Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
b. żądać usunięcia wady;
przy czym Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
albo
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. a lub b.
5.Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
6.W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady fizycznej Towaru Konsument powinien odesłać Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
7.Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
8.Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
9.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 roku- Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.),
10.Naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar zostanie odesłany do Klienta na koszt Sprzedającego. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży z Uwagi na wadę Sprzedający dokona niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrotu ceny Towaru. W przypadku nie stwierdzenia wady podlegającej reklamacji lub uszkodzenia towar zostanie odesłany na koszt Klienta.
11.W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
12.W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedający jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego.
b. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem wobec Sprzedającego w związku z wadą fizyczną Towaru.

XIII Gwarancja

1.Sprzedający nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
3.Jeżeli zakupiony Towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

XIV Pozostałe prawa i obowiązki

1.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze Sklepu internetowego) jest zawierana na czas nieokreślony.
2.Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3.Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4.Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5.Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

XV Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XVI Rozstrzyganie sporów

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XVII Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Mirosław Grzywacz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Grzywacz Lamafer, Zygmunta Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków, NIP: 679-163-15-55, REGON: 492819210, zwany dalej Administratorem danych.
2.Administrator danych prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.
3.Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1., dalej jako Rozporządzenie RODO).
4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla realizacji procesu Zamówienia.
5.Dane osobowe Klientów pozyskane w toku składania Zamówienia będą przetwarzane w celu:
a. realizacji Zamówienia,
b. marketingu produktów i usług poprzez a/ wprowadzenie danych do bazy Klientów celem oferowania produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego, b/ przekazywanie Klientom informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, c/ wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (tylko jeśli Klient wyrazi na to zgodę w toku realizacji Zamówienia.
6.Podstawą przetwarzania danych w przypadku przetwarzania na cele realizacji zamówienia jest niezbędność ich przetwarzania dla wykonania Umowy zawartej osobą, której te dane dotyczą.
7.Podstawą przetwarzania danych w przypadku przetwarzania na cele marketingu produktów i usług jest zgoda Klienta.
8.Dane osobowe Klientów przetwarzane w celu realizacji Zamówień będą udostępniane innym odbiorcom, w celu realizacji usługi tj. firmie kurierskiej UPS Polska sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000273136, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podmiotom świadczącym obsługę prawną.
9.Dane osobowe Klientów przetwarzane w celu marketingu produktów i usług nie będą udostępniane innym odbiorcom.
10.Klient posiada prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11.Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12.Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13.Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu złożenia przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych (w przypadku danych przetwarzanych za uprzednią zgodą Klienta) lub do czasu realizacji Zamówienia i upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych względem Klienta (w przypadku danych przetwarzanych na potrzeby realizacji Zamówienia).

XVIII Polityka Cookies

1.Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
4.Sklep internetowy www.klamkistarejdaty.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika, w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7.Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
8.Korzystając z witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych przez operatora witryny w sposób i w celu określonym powyżej.
9.Użytkownik może w dowolnym momencie zmieniać sposób korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej. Użytkownik może także usuwać pliki Cookies zapisane na urządzeniu. Wszelkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć przy użyciu funkcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że zablokowanie ciasteczek może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny.
10.W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z Usługodawcą.

XIX Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017, poz. 683 z późn. zm.)
2.Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany mailowo. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie powinien usunąć swoje Konto.
3.Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu czy tez stwierdzonych nieprawidłowości prosimy zgłaszać droga elektroniczną na adres:biuro@lamafer.pl lub telefonicznie : 12 274-01-24.
4.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym chwili za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.klamkistarejdaty.pl
5.Nazwa sklepu internetowego www.klamkistarejdaty.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
6.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
7.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06 2018 roku .

Kontakt:
- tel.: 12 274 01 24
- tel.kom.: 509 96-96-89
- e-mail: biuro@lamafer.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl