loadingimg

Wczytuję dane...
Produktów: 0 szt. 
na kwotę 0.00 PLN
Współpraca

Przed rozpoczęciem współpracy na zasadach partnera handlowego z firmą Lamafer każda firma zobowiązana jest do przesłania podstawowych dokumentów firmy:

  • dokument nadania numeru Regon
  • dokument nadania numeru NIP
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej (osoby fizyczne i spółki cywilne) lub wypis z rejestru sądu gospodarczego (w przypadku osób prawnych)

Firma Lamafer podejmuje współpracę na zasadach partnerstwa handlowego z firmami z branży budowlanej. Przynależność do tej grupy firm musi jasno wynikać z powyższych dokumentów.
W skrajnych przypadkach firma ubiegająca się o statut partnera może nie mieć zapisu w dokumentach założycielskich o prowadzeniu działalności związanej z branżą budowlaną.
W takim przypadku konieczne jest przedstawienie referencji innych dystrybutorów (faktur zakupu) lub inny sposób udowodnienia prowadzenia takiej działalności. Nieotrzymanie lub niezaakceptowanie wymienionych dokumentów uniemożliwia jakiekolwiek zakupy hurtowe oraz dostęp do cen dystrybucyjnych.

Po zarejestrowaniu danej firmy w naszej bazie możliwe jest rozpoczęcie wstępnej, luźnej  współpracy. Firma taka ma dostęp do aktualnych cen, może korzystać ze wszelkich promocji jednak jedynymi możliwymi sposobami płatności za towary i usługi jest  gotówka lub potwierdzony przelew bankowy na konto firmy. W przypadku płatności przelewem transakcja może zostać zrealizowana tylko w przypadku, gdy środki pieniężne wpłyną na wskazane konto bankowe firmy Lamafer.

Podpisanie umowy handlowej

Aby rozpocząć z nami współpracę handlową należ przesłać listem lub przynieść osobiście podpisaną Umowę Współpracy Gospodarczej, która określa ogólne warunki współpracy pomiędzy firmą Lamafer a jej partnerem handlowym. Po podpisaniu takiej umowy firma może starać się o otwarcie linii kredytu kupieckiego.

Jednocześnie informujemy naszych stałych klientów, którzy jeszcze takiej umowy nie mają podpisanej, że ta umowa ta będzie niezbędna do dalszej współpracy.

Kredyt kupiecki

Aby otrzymać kredyt kupiecki partner zobowiązany jest wypełnić wniosek kredytowy oraz złożyć wymagane dokumenty. Przyznanie limitu kredytowego oraz jego wysokość jest zależne od wielu czynników. Są to :

  • dotychczasowy przebieg współpracy (ilość i częstość transakcji)
  • osiągnięte obroty
  • standing finansowy kontrahenta
  • przedstawione referencje
  • dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności

Wniosek kredytowy rozpatruje komórka finansowa w ciągu najdalej 7 dni od jego złożenia.

Współpraca na zasadach partnera handlowego

Partnerzy handlowi traktowani są priorytetowo przez naszą firmę. Staramy się im zapewnić pomoc serwisową, preferować jako klientów w przypadku zakupu poszukiwanych towarów, umożliwiać wypożyczanie towaru i ewentualny jego zwrot w celu ochrony jego interesów.

Podstawowym kryterium, jakie przyjmujemy przy ocenie współpracy z klientem, jest terminowość spłaty jego zobowiązań. Częste i znaczne opóźnienia w płatności będą skutkowały rygorystycznie przestrzeganym skracaniem terminu płatności, obniżenia limitu kredytu kupieckiego lub nawet zerwaniem umowy o współpracy handlowej. Niezapłacone w terminie zobowiązania będą bezwzględnie skutkowały wystawianiem przez naszą firmę not odsetkowych obciążających kontrahenta.

Pytania dot. współpracy z naszą firmą prosimy kierować na adres: marketing@lamafer.pl