loadingimg

Wczytuję dane...
Produktów: 0 szt. 
na kwotę 0.00 PLN
Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.klamkistarejdaty.pl

 

I Postanowienia ogólne


1.Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.klamkistarejdaty.pl jest Mirosław Grzywacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lamafer Mirosław Grzywacz, Zygmunta Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków, NIP: 679-163-15-55, REGON: 492819210, wpisany do CEIG ( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

2.Sklep internetowy www.klamkistarejdaty.pl prowadzi sprzedaż detaliczną klamek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

4.Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.klamkistarejdaty.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

II Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą Zamówienia lub korzystającą z innych usług Sklepu Internetowego ( w tym również Konsument).

3.Sprzedający – Mirosław Grzywacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą nazwą Lamafer Mirosław Grzywacz, Zygmunta Miłkowskiego 3, 30-349 Kraków, NIP: 679-163-15-55, REGON: 492819210, wpisany do CEIG.

4.Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań , aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub droga mailową.

5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w tym drogą telefoniczną).

7. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.klamkistarejdaty.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.klamkistarejdaty.pl

9. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu Internetowego.

10. Konto –indywidualny panel Użytkownika, służący zawieraniu Umów Sprzedaży, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym www.klamkistarejdaty.pl

11. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika konta w Sklepie Internetowym.

 

 

 

III Rejestracja

 

1.Rejestracja w sklepie internetowym www.klamkistarejdaty.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2.W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu,podając w nim swoje prawdziwe dane.

3.Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: a.imię i nazwisko, b.adres (ulica, numer domu/lokalu, poczta, miejscowość, województwo, kraj), c.e-mail, d.telefon,

4.W przypadku rejestracji konta firmowego oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien podać nazwę firmy oraz numer NIP.

5.Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.

6.W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.

 

IV Składanie zamówień


1.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego www.klamkistarejdaty.pl

2.Prezentacja produktów na stronach sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

3.Zamówienia  przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

4.Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5. Rejestracja i założenie konta w sklepie internetowym www.klamkistarejdaty.pl nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia. Klient ma możliwość jednorazowego złożenia zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem sklepu internetowego.

6.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres , na który Towar ma być wysłany, oraz numer telefonu i adres e-mail.

7.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

8.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

9.Od chwili złożenia zamówienia do chwili jego potwierdzenia Klient ma możliwość anulowania zamówienia lub jego zmiany. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub droga mailową ze Sprzedawcą. W momencie wysłania towaru Klient nie może anulować zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „ za pobraniem” .

 

V Koszty i termin wysyłki


1.Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronie internetowej. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki za pobraniem. Przy wyborze opcji płatności „ przelew” należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu ( zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy towaru ( wysyłki ) określonymi oddzielnie przy składaniu zamówienia.

 

VI Płatności


1.Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego www.kalmkistarejdaty.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich  ( zawierają podatek VAT ). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

3.Klient ma do wyboru dwie formy płatności : a. płatność za pobraniem ( przy odbiorze towaru), b. przelew na konto bankowe.

4.Przedpłata na konto bankowe powinna zostać dokonana na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia.

5. Sprzedawca określa zasady dokonywania płatności za nabyte w Sklepie Internetowym przez Klienta towary  ( cena oraz koszt dostawy).

 

VII Odbiór towaru


1.Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia.

 

VIII Zwrot towaru


1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie to można wysłać za pośrednictwem e-mail : biuro@lamafer.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

2.Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3.Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy nie będzie uszkodzony oraz nie będzie  nosił śladów używania, powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.

4.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

5.W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

6. W przypadku, gdy z tytułu sprzedaży została wystawiona faktura VAT zostaje wystawiona faktura korygująca. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej klientowi, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej klient może dokonać za pośrednictwem e-mail, faksu, listu lub podpisując pocztowe potwierdzenie doręczenia.

7.Towary wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

 

IX  Reklamacje


1. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.

2.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy.

4.Naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar zostanie odesłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. W przypadku nie stwierdzenia wady podlegającej reklamacji lub uszkodzenia towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6.W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a.korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

b.korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową. 

 

X Gwarancja


1.Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

3.Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego. 

 

 

 

XI Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego  w związku z zakupami jest Usługodawca.

2.Sklep internetowy www.klamkistarejdaty.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

3.Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych Zamówień.

4.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5.Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

6.Każdy Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie.

 

 

XII Polityka Plików Cookies

 

1.Sklep internetowy www.klamkistarejdaty.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

2.Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3.Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 

XIII Postanowienia końcowe


1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.),ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. –Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej wg przepisów Ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

4. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu czy tez stwierdzonych nieprawidłowości prosimy zgłaszać droga elektroniczną na adres:biuro@lamafer.pl lub telefonicznie : 12 274-01-24

5.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym chwili za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.klamkistarejdaty.pl

6.Nazwa sklepu internetowego www.klamkistarejdaty.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

7.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 czerwca 2014 roku.

Kontakt:

- tel.: 12 274 01 24

- tel.kom.: 509 96-96-89

- e-mail: biuro@lamafer.pl